Archivio Moduli PdS Chimica

  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2019/2020
  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2018/2019
  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2017/2018
  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2016/2017
  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2015/2016
  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2014/2015
  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2013/2014
  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2012/2013
  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2011/2012
  • Modulo  – piano di studi individuale (D.M. 270/04) a.a. 2010/2011